دستگاه ازن ساز دستگاه ازن ساز .

دستگاه ازن ساز

دستگاه ازن ساز - توليد كننده دستگاه ازن ساز

ازن و دستگاه ازن ساز داراي عملكرد مشابه با كلر در فرايند هاي تصفيه ميباشند ولي ازن ژنراتور 3000 مرتبه سريع تر از كلر عمل ميكند . ازن اثرات جانبي و نامطلوب كلر را نداشته و به علت اينكه از ماده اوليه اكسيژن توليد شده در هنگام تخريب به اكسيژن تبديل ميشود و اثرات محيطي هم ندارد . روش هاي جذب به كمك كربن فعال ، ازناسيون و فرايند هاي غشايي ميتوانند در حذف برخي از تركيبات دارويي موثر باشند .

دستگاه ازن ساز بطور موثري باعث غير فعال شدن انواع ويروسهاي مولد بيماري زا ميگردند .با توجه به پيشرفت هاي اخير در توليد ازن و دستگاه ازن ساز و فناوري هاي انجام گرفته ازن جهت گندزدايي فاضلاب نسبت به ساير روشها از اهميت بيشتري برخوردار ميباشد . 

استفاده از دستگاه ازن ساز در فاضلاب بيمارستان با غلظت ازن تزريقي 24 گرم در ساعت بمدت 10 دقيقه باعث نابودي 99/79 درصد از باكتريهاي كليفرم و 99/91 درصد كليفرم هاي مدفوعي ميگردد . ازن تزريق شده با دستگاه ازن ساز سريعتر از كر و كلر زني عمل مينمايد . 

ازن باعث توليد راديكال هيدروكسيل كه قدرت پتانسيل اكسيداسيون و احياي بيشتري نسبت به كلر دارد ميشود . قدرت گند زدايي ازن با دستگاه ازن ژنراتور نسبت به كلر بيشتر است (پتانسيل اكسيداسيون ازن 2/07 ولت ميباشد در حال كه پتانسيل اكسيداسيون كلر 1/36 ولت است ) لذا راندمان حذف كل باكتريهاي كليفرم با دستگاه ازن ساز بيشتر ميباشد . 


برچسب: ازن ساز-توليد كننده دستگاه ازن ساز-قيمت دستگاه ازن ساز-دستگاه ازن ساز-دستگاه ازن ساز صنعتي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۰:۵۲ توسط:ازن ساز موضوع: